За Солар Спектар АГ


Нашата визија

Огромното верување и убеденост на менаџерскиот тим дека обновливите извори на енергија “зелената енергија” се иднината на Република Македонија како и за целиот свет, со што нашата непосредна околина ќе стане почиста и позелена за да на нашите идни генерации им оставиме свет кој ќе биде подобро и почисто место за живеење.


Нашиот тим