Контакт


Контактни информации:


Адреса:

Пат за Марков Манастир бб, 1000 Скопје


Телефони:

Тел:+389 (0)2/2722 499
Факс:+389 (0)2/2722 488
Мобилен: +389 (0)71/304 280


Email:

goran@solarspektarag.com.mk
marjan@solarspektarag.com.mk
andriana@solarspektarag.com.mkКомпанијата СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ е основана во 2011 година со единствена цел дејствување во областа на обновливи извори на енергија. Инженерскиот кадар во компанијата е комплетно обучен во Германија и ги поседува сите потребни сертификати за квалитетна изработка на проекти. Потребните знаења и искуствата се добиени во периодот од крајот 2009 година до средина на 2010 година каде наши вработени учествуваа на проекти во Германија, при инсталирање на фотоволтаични централи на кровни конструкции како и при нивно проектирање заедно со проектантски тим од Германија. Комплетната изведба и монтажа на фотоволтаичните централи ја извршуваат сертифицирани работници кои своето искуство го надополнија со веќе инсталирани 4MW во Република Македонија.


Вашето име?

Вашиот Email?

Вашиот телефон?

Наслов?

Вашата порака / прашање ?