За Солар Спектар АГ


Академија

Секогаш отворени позиции за пракса и идни вработувања за млади лица од техничките науки кои сакаат да научат од искуствата на нашите инженери од областа на обновливи извори на енергија


Нашиот тим