Ваш партнер

ЗА КВАЛИТЕТНИ РЕШЕНИЈА

Комплетни решенија

од обновливи извори на енергија

ФОТОВОЛТАИЦИ

Инсталирање и монтажа на сите типови фотоволтаици

Нашите услуги

Проектирање, Изведба, Технички решенија


Соларни системи во Македонија

нудиme комплетни решенија и изведба на сите видови фотонапонски централи, надзор, пуштање во работа и целосно одржување на овие фотонапонските системи


Проектирање

Компанијата изработува основни проекти потребни за добивање на одобренија за градба за обновливи извори на енергија како и комплетни техничко – економски решенија, мини физибилити студии за оправданост за инвестирање во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност.

Консалтинг

Изработка на техно – економски физибилити студии за инвестирање во обновливи извори на енергија, асистенција и информации за тековните законски процедури за апликација за добивање на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, како и комплетна асистенција при добивање на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Решенија

Како компанија се залагаме за најдобрите технички решенија кои истовремено ќе бидат и економски оправдани за потенцијалните инвеститори. Искуствата стекнати во последните години со проектирање и изведба на фотоволтаични централи, со почетоци во Германија, за потоа да проектираме и да нудиме решенија за обновливи извори на енергија и во Република Македонија.

Сервис

Компанијата е со целосно обучен персонал и инженери како и комплет уреди и инструменти за детекција на било каков проблем кој би се појавил во текот на експлотацијата на централите од обновливи извори на енергија.
Наши проекти

Листа на референци со дел од нашите проектиЕфикасно, Исплатливо, Модерно и одржливо решение

Побарајте цена или пак контактирајте не да Ви го објасниме процесот.
Контакт